Erhvervs- og Vækstministeren ser rigtigt, men for snævert

Henrik Sass-Larsen har ret i, at en begrænsning af afdragsfrie lån vil skade landdistrikterne. Der er ingen grund til at tro, at en begrænsningen af afdragsfrihedens andel af en finansiering af boliger skulle ramme landdistrikterne særligt hårdt. Som ministeren siger … Læs resten

Ros til regeringen

Er der lys for enden af tunnelen?Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har annonceret at den nye, samlede administration af LAG-systemet bliver placeret i Nykøbing Falster. LDF kan kun rose beslutningen: Den er naturlig og et vigtigt signal om, at landdistrikterne … Læs resten

Mellembyprojektet er afsluttet – men processen langt fra færdig

Landdistrikternes fællesråd har sammen med 6 Mellembyer (Hovedbyer i de tidligere kommuner) gennemført et pilotprojekt over to år. Formålet var at få sat gang i udvikling i byerne, der nogle steder var gået helt i stå og flere af byerne … Læs resten

Endnu en minister med svigtende hukommelse

Miljøminister Kirsten Brosbøl var også i samråd i denne uge – denne gang i miljøudvalget. Hun var indkaldt for at redegøre for den usædvanligt lange behandlingstid i sagen om tilladelse til at etablere Danmarks største lystbådehavn i den gamle Knudshoved … Læs resten

Ministre kender ingen eksempler på låneafslag i landdistrikterne

Eksemplerne, der forsvandt i sommerheden Tirsdag 26. august var hele to ministre kaldt i samråd i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen og Erhvervs- og Vækstminister, Henrik Sass Larsen var indkaldt sammen, … Læs resten

Velkommen til nyt medlem

Landdistrikternes Fællesråd byder hjertelig velkommen til vores nyeste D-medlem, Give Udviklingsråd. Vi håber på et rigtig godt samarbejde med jer! 

Positive takter i regeringens vækstplan

Regeringen har forhandlet rammer for vækstplanen på plads – MEST positivt kun enkelte store knaster. Det er en vækstplan, som giver nogle generelle vækstfremmende initiativer for erhvervslivet. Det er tiltag, som vil gavne erhvervslivet og dermed væksten og beskæftigelsen i … Læs resten

Kursus i småskalaturisme

Kursus i småskalaturisme25. august og 11. september 2014 er der mulighed for at blive klog på småskalaturismens muligheder og udfordringer. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter, Center for Landdistriktsforskning og Videnscenter for Kystturisme inviterer folk, der beskæftiger sig med turisme i … Læs resten

Endnu engang lukker regeringen statslige arbejdspladser i landdistrikterne

11 skattecentre skal lukkes i yderområderne. Det ligner en systematisk afvikling af statslige arbejdspladser – stik imod regerings skåltaler om udvikling i landdistrikter og yderområder. LDF har tidligere på et møde med skatteministeren peget på alternative løsninger, som passer ind … Læs resten