Velkommen til nyt medlem

Landdistrikternes Fællesråd byder hjertelig velkommen til vores nyeste D-medlem, Give Udviklingsråd. Vi håber på et rigtig godt samarbejde med jer! 

Positive takter i regeringens vækstplan

Regeringen har forhandlet rammer for vækstplanen på plads – MEST positivt kun enkelte store knaster. Det er en vækstplan, som giver nogle generelle vækstfremmende initiativer for erhvervslivet. Det er tiltag, som vil gavne erhvervslivet og dermed væksten og beskæftigelsen i … Læs resten

Kursus i småskalaturisme

Kursus i småskalaturisme25. august og 11. september 2014 er der mulighed for at blive klog på småskalaturismens muligheder og udfordringer. Ministeriet for By,Bolig og Landdistrikter, Center for Landdistriktsforskning og Videnscenter for Kystturisme inviterer folk, der beskæftiger sig med turisme i … Læs resten

Endnu engang lukker regeringen statslige arbejdspladser i landdistrikterne

11 skattecentre skal lukkes i yderområderne. Det ligner en systematisk afvikling af statslige arbejdspladser – stik imod regerings skåltaler om udvikling i landdistrikter og yderområder. LDF har tidligere på et møde med skatteministeren peget på alternative løsninger, som passer ind … Læs resten

Landdistrikternes Fællesråd ønsker positiv særbehandling

Regeringen forhandler i øjeblikket om en vækstpakke, som skal skubbe gang i aktiviteten og jobskabelsen. Det er med stor undren, at vi kan læse, at man ønsker at afskaffe den succesfulde boligjobordning – populært kaldet håndværkerfradraget – den har jo … Læs resten

Mellembyrapporten er klar

Efter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer i de mindre kommuner deres identitet og værdigrundlag: De oplevede sig selv som taberne i de nye kommuner. Mange steder har det ført til stagnation, fraflytning og stigende forfald. Rapporten … Læs resten

Konference om mellembyer

 ”Hvad låser døren op til fremtidens Mellemby?” Efter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer i de mindre kommuner deres identitet og værdigrundlag: De oplevede sig selv som taberne i de nye kommuner. Mange steder har det ført … Læs resten

Gode historier

Har du en god historie om et projekt fra dit lokalområde? Så vil vi gerne høre om den. Landdistriktenes Fællesråd er ansvarlig for at levere historier til hjemmesiden Liv&Land. Vil du gerne have din historie på hjemmesiden fra Ministeriet for … Læs resten

Høring om finansiering i landdistrikterne

Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer afholder i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne. Høringen finder sted mandag den 31. marts kl. 10.30-17.00 i … Læs resten