Svar på forslag til byfornyelseslov

Landdistrikternes Fællesråd er høringspart, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremsætter nye lovforslag indenfor vores interessefelt. Ministerens forslag til ændring af byfornyelsesloven har netop været i høring. Læs LDF’s høringssvar her: Høringssvar ang. udkast til forslag til Lov om … Læs resten

Velkommen til nyt medlem af Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikternes Fællesråd byder hjertelig velkommen til vores nyeste D-medlem, Landsbyforeningen “Klokkerholm – byen i landskabet”. Vi glæder os til et godt samarbejde med jer!

Hurtige tog forbi landdistrikterne?

Befolkningen i landdistrikter og yderområder ønsker sig også hurtige tog- og busforbindelser I Landdistrikternes Fællesråd er vi meget opmærksomme på, at politikerne bag forliget om togfonden og timemodellen pointerede, at timemodellen også ville gavne befolkningen i landdistrikter og yderområder. Med en … Læs resten

Historien om, hvordan 0,8 pct kan komme til at fylde mere end 99,2

Der har længe cirkuleret en rapport fra Erhvervs- og Vækstministeriet, hvoraf det fremgår, at der er fuld dækning på mobiltelefoni-nettet i hele 99,2% af landet. Det fremstår som et faktum i en undersøgelse, som ministeriets embedsmænd egenhændigt har lavet. Tallet … Læs resten

Konference/landdistriktsdag på Christiansborg

Landdistrikternes Fællesråd og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil gerne invitere til konference/landdistriktsdag på Christiansborg den 10. november 2014. Temaet er Det gode Seniorliv i Landsbyen. I Landdistrikternes Fællesråd møder vi fra rigtig mange landsbyer spørgsmålet: Hvordan får vi … Læs resten

Erhvervs- og Vækstministeren ser rigtigt, men for snævert

Henrik Sass-Larsen har ret i, at en begrænsning af afdragsfrie lån næppe vil skade landdistrikterne. Der er ingen grund til at tro, at en begrænsningen af afdragsfrihedens andel af en finansiering af boliger skulle ramme landdistrikterne særligt hårdt. Som ministeren … Læs resten

Ros til regeringen

Er der lys for enden af tunnelen?Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har annonceret at den nye, samlede administration af LAG-systemet bliver placeret i Nykøbing Falster. LDF kan kun rose beslutningen: Den er naturlig og et vigtigt signal om, at landdistrikterne … Læs resten

Mellembyprojektet er afsluttet – men processen langt fra færdig

Landdistrikternes fællesråd har sammen med 6 Mellembyer (Hovedbyer i de tidligere kommuner) gennemført et pilotprojekt over to år. Formålet var at få sat gang i udvikling i byerne, der nogle steder var gået helt i stå og flere af byerne … Læs resten

Endnu en minister med svigtende hukommelse

Miljøminister Kirsten Brosbøl var også i samråd i denne uge – denne gang i miljøudvalget. Hun var indkaldt for at redegøre for den usædvanligt lange behandlingstid i sagen om tilladelse til at etablere Danmarks største lystbådehavn i den gamle Knudshoved … Læs resten